Holbergsgate lege- og spesialistsenter – 35 58 70 90

Holbergs gate 6, 3717 Skien