Nord-Trøndelag friomsorgskontor – 74 17 13 80

Sannangata 3, 7713 Steinkjer