Falck Are Nedrejord – 78 46 71 33

Ole Ravnas vei 14, 9730 Karasjok