Bicon AS – 975 57 020

Bicon er et konsulentselskap som ble etablert i 2005, og har i dag 20 dyktige medarbeidere med lang erfaring og mange sertifiseringer. ,Vår kjernevirksomhet er leveranser og rådgivning innenfor Big Data, datavarehus og business intelligence løsninger. ,I Bicon er ønsket om å levere kvalitet gjennomsyret i organisasjonen. Vi har fokus på gjenbruk av kunnskap og veldprøvde metoder. Våre lange erfaring medfører effektive prosesser og utviklingsaktiviteter, og således økt gevinstrealisering og fornøyde kunder.

Lysaker torg 8, 1366 Lysaker