Åshild Strømmesen – 915 47 421

Sommarøyvegen 9, 9110 Sommarøy