Optimas Organisasjonspsykologene AS – 55 96 19 80

Kong Oscars gate 56, 5017 Bergen