Bureau Veritas Norway AS, avd Stavanger – 51 57 40 00

Røynebergsletta 33, 4033 Stavanger