Helgelandsbase AS – 75 07 03 30

Øyvind Lambes vei 55, Petro Næringshage, 8803 Sandnessjøen