Slitu Naturmedisinske Institutt - Rive Rekreasjonssenter v/Reidun Bøhn – 69 89 44 94

Tenorveien 2, 1859 Slitu