Søndre Høland sykehjem og bokollektiv – 67 20 51 20