Oksnøen leirskole, sommerleir og resort – 69 28 44 41