Borg Mse Kjell-Vidar Helgesen – 941 83 223

Løvli terrasse 16, 1639 Gamle Fredrikstad