Nipe-hyttene Elias Magne Lianes – 70 06 70 81

Nørestranda, 6152 Ørsta