Lunsj-Service og Ørebekk Fisk & Vilt – 69 32 94 00

Lerkeveien 2, 1624 Gressvik