Curatorklinikken – 73 87 42 00

På Curatorklinikken er vi flere terapeuter som jobber sammen for å gi våre pasienter den beste behandlingen. Vi har en lang og god erfaring i behandling av en lang rekke av lidelser og plager.

Beddingen 2, 7042 Trondheim