Stavanger Idrettsklinikk AS – 815 56 156

Hillevågsveien 31, 33, 4016 Stavanger