Kinesisk medisinsk senter – 991 52 380

Sverres gate 16, 7800 Namsos